Impresszum

Médiatulajdonos és praxisvezető:

Dr. Rebecca Ertl, Univ. Doz. Dr. Katharina Schuchter

Pränatalzentrum an der Wien (Prenatális Központ an der Wien)
Linke Wienzeile 56, 1060 Bécs

Tel.: (01) 388 70 80
Fax: (01) 388 70 80 DW 99
E-Mail: office@praenatalzentrum.wien

Prenatális gyógyászati praxis (Nem szerződött orvosi rendelő – biztosítófüggetlen)

Illetékes felügyeleti hatóság: Bécsi Orvosi Kamara (Ärztekammer Wien)

Illetékes hatóság az e-kereskedelmi törvény (ECG) szerint: 6. Kerületi Tisztviselői Hivatal (Bécs)

A médiatulajdonos székhelye: Bécs

Tevékenységi kör: Prenatális diagnosztika

Közzététel az osztrák médiatörvény 25 § értelmében: A honlap hivatalos bemutatkozásra és a tevékenységi kör bemutatására szolgál az érdeklődők számára.

HÉA-azonosító szám (UID-Nr.): ATU75822638

Banki adatok:
Erste Bank (Számlatulajdonos: Pränataldiagnostik an der Wienzeile)
IBAN: AT32 2011 1842 8439 5300
BIC: GIBAATWWXXX

Weboldal tervező: Essential PR

Fotók: Valerie Eccli, Nikki Harris, Klaus Prokop, iStockphoto, Getty Images

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a honlapunkon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakorvosával vagy az orvosi rendelőben folytatott konzultációkat.


DISCLAIMER (Jogi nyilatkozat):

A honlap készítőit / üzemeltetőit, és az idézett szerzőket bármely kárért semmilyen felelősség nem terheli. A honlaphoz kapcsolódó linkek tartalmáért való felelősséget kizárjuk.

Az online ajánlat tartalma
Az üzemeltetők semmi esetre sem vállalnak felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, valósághűségéért, teljességéért és minőségéért. Az üzemeltetők minden olyan, anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó felelősségre vonása alapjában véve kizárt, amely a rendelkezésre bocsátott információk felhasználásából vagy fel nem használásából ered, ill. azok téves vagy hiányos mivoltából fakad, amennyiben nem bizonyítható az üzemeltetők szándékossága vagy súlyos gondatlansága.

Minden ajánlat tájékoztató jellegű, és nem kötelező érvényű. Az üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, az oldalak részleteinek vagy a teljes ajánlatnak külön bejelentés nélküli módosítására, kiegészítésére, törlésére, vagy a nyilvános publikáció időleges vagy végleges beszüntetésére.

Szerzői jogok
Az ajánlat szövege, elrendezése és kialakítása, valamint az egyes elemek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ugyanez vonatkozik a szerkesztői hozzászólásokra, valamint azok kiválasztására és összeállítására. Azok módosítása nem engedélyezett. A szövegek/az ajánlat nyilvános használata kizárólag a médiatulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.

Hivatkozások és linkek
A külső, az üzemeltetők felelősségi körén kívül eső internetes oldalakra való direkt vagy indirekt hivatkozásokért („linkek“) az üzemeltetők nem felelősek, kivéve azt az esetet, amikor az üzemeltetők az adott tartalomról tudomással bírtak, és számukra technikailag lehetséges és tőlük elvárható lett volna, hogy a jogellenes tartalmakkal kapcsolatban az oldal használatát megakadályozzák.

Az üzemeltetők kifejezetten kijelentik, hogy a hivatkozás elhelyezésének időpontjában a hivatkozott oldalakon semmiféle illegális tartalmat nem lehetett felismerni. Az üzemeltetőnek semmiféle befolyása nincs a hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára, vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolják magukat minden hivatkozott oldal minden olyan tartalmától, amelyet a hivatkozás elhelyezése után megváltoztattak.

Ez érvényes mind a saját internetes ajánlat keretén belül elhelyezett hivatkozásokra, mind pedig a külső bejegyzésekre az üzemeltetők által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon, és minden más, harmadik fél által hozzáférhető adatbázisban tett bejegyzésekre. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, különösen pedig az ezek felhasználása vagy fel nem használása miatt keletkezett károkért kizárólag annak az oldalnak az üzemeltetője a felelős, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az, aki a hivatkozással az adott közlésre hivatkozik.

Szerzői jogok és védjegyjogok
Az üzemeltetők minden publikációnál mindent megtesznek a felhasznált képek, grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek szerzői jogainak tiszteletben tartásáért, és arra törekszenek, hogy saját maguk által előállított vagy szabadon felhasználható képeket, grafikákat, hanganyagokat, videó-bejátszásokat és szövegeket használjanak fel.

Az internetes ajánlatban közzétett, és adott esetben harmadik fél által védett védjegyek és márkanevek korlátozás nélkül a mindenkori védjegyjogi törvény és az oltalom mindenkori bejegyzett jogosultja által védettek. A puszta említésből nem következik, hogy az adott védjegy nem védett harmadik fél jogai által!

Az üzemeltetők által készített és közzétett anyagok szerzői joga kizárólag az oldalak üzemeltetőit illeti meg. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videóbejátszások és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus
vagy nyomtatott publikációkban az üzemeltetők kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

A felelősségi nyilatkozat hatálya
A jelen adatvédelmi nyilatkozatra annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben a szöveg részeiben vagy egyes megfogalmazásaiban nem, már nem vagy nem teljesen felelne meg a hatályos jogszabályoknak, úgy a dokumentum többi része tartalmát és érvényességét tekintve érintetlen marad.